Gửi hàng đi Mỹ bao nhiêu tiền 1 kg?
Gửi hàng đi Úc bao nhiêu tiền 1 kg?
Gửi hàng đi Canada bao nhiêu tiền 1 kg?
Thời gian giao hàng bao nhiêu lâu?
Những mặt hàng nào được phép gửi?
Gửi hàng thức ăn có được không?
Cách thức tính quy đổi thể tích hàng hóa?