Bảng giá chuyển phát nhanh quốc tế

BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ


1.Phí thể tích: Khi gửi một mặt hàng cồng kềnh, nhưng trọng lượng nhẹ thì phí sẽ tính theo thể tích của hàng.
Phí này phát sinh là do hàng cồng kềnh sẽ chiếm một không gian lớn trên máy bay. Công thức tính trọng lượng
theo thể tích:

      Trọng lượng = Chiều Dài (CM) X Chiều rộng (CM) X Chiều cao (CM) / 5000

2.Công thức tính lệ phí:

      Lệ phí = Thuế suất x Nhiên liệu phụ phí x 10% thuế VAT

* Các mức thuế suất sẽ do Phòng Kinh doanh Công ty chúng tôi cung cấp. The rate is subject to change in timely manner. Biểu phí này sẽ thay đổi theo từng thời điểm trong năm.

* Phụ phí nhiên liệu sẽ được áp dụng theo mức phí hiện tại đến khi chúng tôi có thông báo thay đổi mới. Mức thay đổi được áp dụng theo thị trường nhiên liệu hiện hành.

* Thuế GTGT là đối tượng không thay đổi vì đó là chính sách thuế.

Write a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.